DelSurvey
Professional 7

Το τοπογραφικό πρόγραμμα DelSurvey Professional είναι ένα τοπογραφικό λογισμικό που διαθέτει πλήθος εφαρμογών και εργαλείων απαραίτητα για κάθε τοπογραφική και φωτογραμμετρική-φωτερμηνευτική εργασία.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΕΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ
Σουίτα τοπογραφικών προγραμμάτων απαραίτητη για κάθε μηχανικό που εκτελεί τοπογραφικές εργασίες.

Η πλέον των 20 ετών παρουσία του προγράμματος στο χώρο των τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών-φωτοερμηνευτικών εφαρμογών έχει  διαμορφώσει το πρόγραμμα τοπογραφίας DelSurvey κατά τρόπο που να διευκολύνει τη χρήση και την εκμάθησή του , χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία σε ανάλογο λογισμικό, κατατάσσοντας το DelSurvey ένα από τα καλύτερα τοπογραφικά προγράμματα.

Ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος (DelSurveyCad) λειτουργεί ως πρόσθετη εφαρμογή των σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad, ZWCAD και GstarCAD που είδη χρησιμοποιούν αρκετοί μηχανικοί για τη δημιουργία των σχεδίων τους, οργανώνοντας και αυτοματοποιώντας την διαδικασία επεξεργασίας και δημιουργίας των τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Το τοπογραφικό λογισμικό DelSurvey μπορεί να αδειοδοτηθεί είτε με μόνιμη άδεια χρήσης είτε με συνδρομητική (ενοικίαση).

Νέες Εφαρμογές του DelSurvey

Έλεγχος Μικρομετακινήσεων (DelSurvey Calc)

Ο έλεγχος μικρομετακινήσεων ή η παρακολούθηση παραμόρφωσης είναι η συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση της αλλαγής στο σχήμα ή τις διαστάσεις ενός αντικειμένου ως αποτέλεσμα των τάσεων που προκαλούνται από τα εφαρμοζόμενα φορτία. Το DelSurvey έχει τη δυνατότητα να εκτελεί ελέγχους οριζοντιογραφικών και κατακόρυφων μικρομετακινήσεων, συγκρίνοντας τις συνορθωμένες γεωδαιτικές παρατηρήσεις δύο εποχών ti και tii.

DelTerrain v7 (DelSurveyCad +DelGeoRatser)

Νέα έκδοση 7 του DelTerrain - Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους του DelSurvey (Περιλαμβάνει όλη την Ελληνική Επικράτεια)

Del Terrain

Υψομετρικό μοντέλο εδάφους

Το DelTerrain αποτελεί επιπρόσθετο πακέτο υψομετρικών δεδομένων που εγκαθίσταται στις εφαρμογές DelSurveyCad for Autocad, DelSurveyCad for ZWCAD και DelSurveyCad for GstarCAD. Συνεργάζεται με την εφαρμογή “Εξαγωγή Ψ.Μ.Ε. (D.T.M.)” της επέκτασης DelGeoRaster του DelSurvey Cad έκδοσης 6 και μεγαλύτερη. Τα υψόμετρα του DelTerrain έχουν προσδιοριστεί με συνδυασμό υψομετρικών δεδομένων SRTM30 και ASTER GDEM30, από υψομετρικά σημεία διαθεσίμων τριγωνομετρικών και μετρήσεων GPS, από ζεύγη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων και γενικά έχει ενσωματωθεί οποιαδήποτε διαθέσιμη υψομετρική πληροφορία (ψηφιοποίηση καμπυλών, τοπογραφικών μετρήσεων κ.α.). Το  DelTerrain μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προμελέτες οδοποιΐας, για υδρολογικές μελέτες, για ορθοδιόρωση αεροφωτογραφιών-δορυφορικών εικόνων και γενικά σε εφαρμογές που απαιτούν τη χρήση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους.

Εισαγωγή Γεωτεμαχίων από τη Βάση του Ελληνικού Κτηματολογίου (DelSurveyCad)

Δυνατότητα εισαγωγής των κτηματολογικών ορίων των γεωτεμαχίων (με τα ΚΑΕΚ) που τηρούνται στη βάση δεδομένων του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Αφορά τα γεωτεμάχια που έχουν ενταχθεί στο σύστημα του “Λειτουργούντος Κτηματολογίου”. Κατά την εισαγωγή φαίνεται και η τελευταία χρονικά ενημέρωση των στοιχείων

DelSat Ortho Kit (DelSurveyCad)

Νέα εφαρμογή γεωμετρικής διόρθωσης και ορθοαναγωγής των δορυφορικών εικόνων με τη χρήση των συντελεστών των κλασματικών πολυωνύμων (RPCs).
Το πλεονέκτημα έναντι της μεθόδου DLT, είναι ότι επιτυγχάνεται οριζοντιογραφική ακρίβεια καλύτερη του μέτρου μετρώντας μόνο ένα φωτοσταθερό σημείο, ενώ με τη μέθοδο DLT απαιτούνται τουλάχιστον 6 φωτοσταθερά σημεία.

Εφαρμογή DelSat

Τα δορυφορικά συστήματα παρατήρησης της γης που έχουν εκτοξευθεί και έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη γη, ολοένα αυξάνουν τη διακριτική τους ικανότητα, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη φωτογραμμετρική επεξεργασία αυτών. Το DelSurveyCad με το λογισμικό DelSat Ortho Kit, που περιλαμβάνεται στην  εφαρμογή DelGeoRaster και με συνδυασμό της εφαρμογής DelTerrain, όπου εισάγεται το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (Ψ.Μ.Ε.) στην παραπάνω εφαρμογή και μετρώντας φωτοσταθερά σημεία, πραγματοποιείται  γεωμετρική διόρθωση και ορθοαναγωγή των δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης. Επιλύεται ο εξωτερικός προσανατολισμός (γεωαναφορά) των δορυφορικών εικόνων, μετρώντας φωτοσταθερά σημεία, και χρησιμοποιώντας το μαθηματικό μοντέλο των κλασματικών πολυωνύμων (RFM) γίνεται η ορθοδιόρωση των εικόνων με χρήση του Ψ.Μ.Ε.  Με τη χρήση ενός και μόνο φωτοσταθερού σημείου η εφαρμογή DelSat Ortho Kit, επιτυγχάνει οριζοντιογραφική ακρίβεια γεωαναφοράς των δορυφορικών εικόνων καλύτερη του μέτρου. Η εφαρμογή DelSat Ortho Kit έχει επίσης τη δυνατότητα μετατροπής μιας πολυκάναλης δορυφορικής εικόνας από 16bit σε 8bit, προκειμένω να επεξεργαστεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (Photoshop κ.α)

DelSurvey Shop

Πλήρες ηλεκτρονικό κατάστημα για τις on line παραγγελίες σας

Add in εφαρμογή

Το DelSurvey Cad είναι εφαρμογή που εργάζεται με τα σχεδιαστικά λογισμικά Autocad, ZWCAD και GstarCad

Υπηρεσίες-Αναβαθμίσεις

Υπάρχει πλήρης υποστήριξη του προγράμματος τόσο στο τεχνικό επίπεδο όσο και σε θέματα εκπαίδευσης

Del Terrain

Υψομετρικό - ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM) του DelSurvey για την εξαγωγή υψομέτρων

Demo DelSurvey

Μπορείτε να δοκιμάσετε τη λειτουργία του προγράμματος DelSurvey για 30 εκκινήσεις ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης

Στιγμιότυπα Εικόνων του Προγράμματος

Μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα από τη λειτουργία του προγράμματος DelSurvey

Γενικά για το Λογισμικό DelSurvey

DelSurvey Calc

Το DelSurvey Calc είναι το υπολογιστικό-επιλυτικό πρόγραμμα του DelSurvey. Εκτελεί όλους τους τοπογραφικούς υπολογισμούς και αποτελεί αυτόνομο λογισμικό. Οι δυνατότητες του DelSurvey Calc αναλύονται παρακάτω:

Τοπογραφικό λογισμικό

Επίλυση τοπογραφικών υπολογισμών

Τοπογραφικές Επιλύσεις

Το DelSurvey Calc εκτελεί τοπογραφικούς υπολογισμούς,

DelSurvey Cad

DelSurvey Cad + DelGeoraster

DelSurvey Cad

Το DelSurveyCad είναι ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα Add-in που εργάζεται επί των σχεδιαστικών λογισμικών Autocad, ZWCAD και GstarCAD. To DelSurvey Cad περιλαμβάνει την εφαρμογή DelGeoRaster η οποία δίνει τη δυνατότητα στα σχεδιαστικά λογισμικά να επεξεργάζονται και να διαχειρίζονται raster δεδoμένα (γεωαναφορά εικόνας, ορθοαναγωγή αεροφωτογραφιών κ.α.). 

Σύνταξη τοπογραφικών Σχεδίων
Επεξεργασία vector & Raster δεδομένων.