Υποστήριξη

Δίνεται η δυνατότητα της πλήρης υποστήριξης του προγράμματος DelSurvey μέσω της διαχείρισης των αδειών από τους χρήστες (Self Help) των FAQs και την Online Βοήθεια που παρέχεται

Διαχείριση Άδειας

Διαχείριση άδειας χρήσης όπως ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδιού, ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με το κλειδί και επανάκτηση κλειδιού

FAQs για το DelSurvey

Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά για το πρόγραμμα DelSurvey

FAQs για Άδεια Χρήσης

Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις σχετικά με την αδειοδότηση του DelSurvey

Online DelSurvey Calc

Online αναλυτική βοήθεια για το πρόγραμμα DelSurvey Calc

Online DelSurvey Cad

Online αναλυτική βοήθεια για το πρόγραμμα DelSurvey Cad

Εκμάθηση - Συντήρηση

Υπηρεσίες εκπαίδευσης 2 ή 4 ωρών και δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης με τις τελευταίες αναβαθμίσεις.