Υποστήριξη του DelSurvey

Δίνεται η δυνατότητα πλήρης υποστήριξης του προγράμματος DelSurvey τόσο στο τεχνικό επίπεδο όσο και σε θέματα εκπαίδευσης.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) για το DelSurvey

Το DelSurvey είναι λογισμικό τοπογραφίας που εκτελεί όλους τους τοπογραφικούς – γεωδαιτικούς υπολογισμούς και μέσω των σχεδιαστικών λογισμικών Autocad ή ZWCAD ή GstarCAD έχει τη δυνατότητα την απόδοση τοπογραφικών σχεδίων και όλων των εργασιών που αφορούν την Τοπογραφία. Απευθύνεται κυρίως σε  μηχανικούς που ασχολούνται με τοπογραφικές εργασίες και τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Η σουίτα λογισμικού DelSurvey περιέχει τα προγράμματα DelSurvey Calc και DelSurvey Cad. Το DelSurvey Calc είναι το πρόγραμμα του DelSurvey όπου εκτελούνται όλοι οι υπολογισμοί που αφορούν την τοπογραφία και τη γεωδαισία. Το DelSurvey Cad είναι λογισμικό add in στα σχεδιαστικά λογισμικά Autocad, ZWCAD και GstarCAD, το οποίο μετατρέπει το απλό σχεδιαστικό πρόγραμμα σε πρόγραμμα τοπογραφίας.

Θα πρέπει πρώτα να γίνει η εγκατάσταση του προγράμματος DelSurvey και κατόπιν  ενεργοποιείτε τις εφαρμογές που έχετε αγοράσει  (π.χ. Ταχυμετρία-Όδευση, Συνορθώσεις, Μετασχηματισμοί, DelSurvey Cad, DelGeoRaster, κ.α). Η έκδοση Professional περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές.

Μπορούμε να εισάγουμε τις μετρήσεις που έχουν δημιουργηθεί από γεωδαιτικό σταθμό (total station) στο DelSurvey με την εφαρμογή DelConverter. H εφαρμογή DelConverter είναι μία ενσωματωμένη εφαρμογή του DelSurvey, όπου μετατρέπει άμεσα τις παρατηρήσεις του γεωδαιτικού μας σταθμού  σε μορφή του DelSurvey, προκειμένω να γίνεται η επίλυσή τους. Μπορούν τα σημεία της επίλυσης να εισαχθούν στο σχεδιαστικό μας πρόγραμμα είτε με τη χρήση  του DelSurveyCad, είτε ως αρχείο dxf ή post script.  

Το DelGeoRaster είναι μία επιμέρους εφαρμογή του DelSurvey Cad η οποία εργάζεται με raster δεδομένα (χάρτες, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες κ.α.). Στην έκδοση του DelSurvey Cad για Autocad η εφαρμογή DelGeoRastrer περιλάμβανεται. Στις εκδόσεις  DelSurvey Cad για ZWCAD και DelSurvey Cad για GstarCAD αποτελεί επιπρόσθετη εφαρμογή, δηλαδή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξεχωριστά.

Το DelTerrain αποτελεί επιπρόσθετο πακέτο υψομετρικών δεδομένων που εγκαθίσταται στις εφαρμογές DelSurveyCad for Autocad, DelSurveyCad for ZWCAD και DelSurveyCad for GstarCAD και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές που απαιτούν υψομετρικά δεδομένα (π.χ. σχεδίαση ισοϋψών καμπυλών, ογκομετρήσεις, ορθοαναγωγές, εργαλεία γεωχωρικής ανα΄λυσης όπως προσδιορισμώς κλίσεων-προσανατολισμό έκτασης-καταβάσης ύδατος κλπ). Συνεργάζεται με την εφαρμογή “Εξαγωγή Ψ.Μ.Ε. (D.T.M.)” της επέκτασης DelGeoRaster του DelSurvey Cad και μπορείτε να το αγοράσετε από το DelSurvey Shop (Δείτε Σχετικο Video)

Το τοπογραφικό λογισμικό DelSurvey μπορεί να αδειοδοτηθεί είτε με μόνιμη άδεια χρήσης είτε με συνδρομητική (ενοικίαση). Η ενεργοποίηση  γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με soft key, εισάγοντας το Αρχείο Άδειας (soft key) το οποίο σας αποστέλλεται αφού έχει προηγηθεί η αίτηση ενεργοποίησης του προγράμματος η οποία γίνεται είτε με τη μορφή συνημμένου αρχείου txt, στο e-mail support.delsurvey@gmail.com, από το λογισμικό DelSurvey, είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος. Εφόσον γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων, σας αποστέλλεται το Αρχείο Άδειας (soft key) , όπου το εισάγετε στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης-ενεργοποίησης.

Ο δεύτερος τρόπος είναι εισάγωντας το USB hasp στη θύρα USB του Η/Υ, το οποίο προμηθεύεστε με την αγορά του προγράμματος, αφού επιλέξετε τον παραπάνω τρόπο λειτουργίας του προγράμματος (η επιβάρυνση είναι + 90 ευρώ). Η χρήση κλειδιού USB γίνεται μόνο στις εκδόσεις Professional (δηλαδή όταν ενεργοποιούνται όλες οι εφαρμογές).

Το λογισμικό DelSurvey μπορεί να λειτουργήσει και με συνδρομητική άδεια, με ενοικίαση, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (άνω του ενός μήνα) . Η ενεργοποίηση εάν επιλέξουμε συνδρομητική άδεια γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση Αρχείου Άδειας (soft key)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο
e-mail: support.delsurvey@gmail.com

Ναι υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της άδειας χρήσης από ένα υπολογιστή σε έναν άλλο.

Εάν η ενεργοποίηση έχει γίνει με Αρχείο Άδειας (Soft Key),  απενεργοποιούμε το DelSurvey από τον υπολογιστή που θέλουμε να μεταφέρουμε την άδεια, μέσω του προγράμματος DelSurvey (Βοήθεια -> Απενεργοποίηση Προγράμματος) και το αρχείο που δημιουργείται κατά την απενεργοποίηση,  είτε επιλέγουμε να αποσταλεί άμεσα στο server, είτε αποστέλλεται χειροκίνητα ως συνημμένο αρχείο στο e-mail: support.delsurvey@gmail.com.

Από τον νέο υπολογιστή, που θα εγκαταστήσετε το πρόγραμμα, μπορείτε να κάνετε εκ νέου αίτηση άδειας χρήσης αποστέλλοντας τη φόρμα με τα στοιχεία που ζητούνται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω.

Εάν χρησιμοποιείται κλειδί USB μπορείτε απλώς να το τοποθετήσετε στον νέο υπολογιστή. Με τη χρήση USB Hasp μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα σε όσους Η/Υς θέλετε, αλλά το πρόγραμμα λειτουργεί μόνο στον Η\Υ που φέρει το κλειδί USB.

Η υποστήριξη και η συντήρηση του προγράμματος γίνεται από το τμήμα υποστήριξης του προγράμματος. Εφόσον είστε συνδρομητής μπορείτε να λαμβάνεται δωρεάν όλες τις αναβαθμίσεις – βελτιώσεις του προγράμματος.

Με την αγορά του προγράμματος είστε αυτόματα και συνδρομητής για ένα έτος. Πέρα του έτους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της συνδρομής σας αγοράζοντας την υπηρεσία βασικής συντήρησης ή την υπηρεσία της πλήρης συντήρησης από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα DelSurvey Shop.

Υποστήριξη-Εκμάθηση Προγράμματος

Με την απόκτηση του προγράμματος σας παρέχετε δωρεάν για ένα χρόνο η υπηρεσία βασικής συντήρησης του προγράμματος. Από τον ιστότοπο του προγράμματος δίνονται συνεχώς αναβαθμίσεις-διορθώσεις του προγράμματος που αφορούν έως και δύο προηγούμενες εκδόσεις του.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 2 ωρών

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές και τις λειτουργίες του προγράμματος, όπως:

Υπηρεσία εκπαίδευσης 4 ωρών

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές και τις λειτουργίες του προγράμματος, όπως::

Συντήρηση λογισμικού

Το πρόγραμμα DelSurvey σας δίνει τη δυνατότητα συντήρησής του με δύο εναλλακτικούς τρόπους. Τη βασική συντήρηση (Basic Support) και την πλήρη συντήρηση (Advanced Support) του προγράμματος.

Η βασική συντήρηση περιλαμβάνει:

Η πλήρης συντήρηση περιλαμβάνει

Τα πλεονεκτήματα

Το πλεονέκτημα χρήσης των υπηρεσιών εκμάθησης και συντήρησης του προγράμματος  είναι ότι καθίσταται άμεσα εκμεταλλεύσιμο,  χωρίς να απαιτείται  χρόνος για την εκμάθησή του. Επιπλέον σας παρουσιάζονται  διάφορα tips του προγράμματος για τη μέγιστη εκμετάλλευσή του.