Υποστήριξη του DelSurvey

Δίνεται η δυνατότητα πλήρης υποστήριξης του προγράμματος DelSurvey τόσο στο τεχνικό επίπεδο όσο και σε θέματα εκπαίδευσης.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) για το delSurvey

Το DelSurvey είναι πρόγραμμα τοπογραφίας που εκτελεί όλες τις τοπογραφικές εργασίες και απευθύνεται σε  μηχανικούς που ασχολούνται με τοπογραφικές εργασίες και τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Το DelSurvey Calc είναι το πρόγραμμα του DelSurvey όπου εκτελούνται όλοι οι υπολογισμοί που αφορούν την τοπογραφία και τη γεωδαισία. Το DelSurvey Cad είναι λογισμικό add in στα σχεδιαστικά λογισμικά Autocad, ZWCAD και GstarCAD, το οποίο μετατρέπει το απλό σχεδιαστικό πρόγραμμα σε πρόγραμμα τοπογραφίας.

Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση όλης της σουΐτας του προγράμματος DelSurvey και  ενεργοποιούνται οι εφαρμογές που θέλετε (π.χ. Ταχυμετρία-Όδευση, Συνορθώσεις, Μετασχηματισμοί, DelSurvey Cad, DelGeoRaster, κ.α).

Μπορούμε να εισάγουμε τις μετρήσεις στο DelSurvey με την εφαρμογή DelConverter. H εφαρμογή DelConverter είναι μία ενσωματωμένη εφαρμογή του Calc όπου μετατρέπει άμεσα τις παρατηρήσεις του γεωδαιτικού μας σταθμού  σε μορφή του  DelSurvey προκειμένω να πραγματοποιηθεί η επίλυσή τους και κατόπιν να εισαχθούν στο σχεδιαστικό μας πρόγραμμα είτε με τη χρήση  του DelSurvey Cad, είτε ως αρχείο dxf ή post script.  

Με την αγορά της Professional έκδοσης, δηλαδή με την έκδοση που είναι ενεργοποιημένες όλες οι εφαρμογές, σας παραχωρούνται τρεις (3) άδειες χρήσης /φυσικό πρόσωπο. Το παραπάνω δεν ισχύει για εταιρική χρήση.

Το DelGeoRaster είναι μία επιμέρους εφαρμογή του DelSurvey Cad η οποία εργάζεται με raster δεδομένα (χάρτες, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες κ.α.). Στην έκδοση του DelSurvey Cad για Autocad η εφαρμογή DelGeoRastrer περιλάμβανεται. Στις εκδόσεις  DelSurvey Cad για ZWCAD και DelSurvey Cad για GstarCAD αποτελεί επιπρόσθετη εφαρμογή, δηλαδή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξεχωριστά.

Το DelTerrain αποτελεί επιπρόσθετο πακέτο υψομετρικών δεδομένων που εγκαθίσταται στις εφαρμογές DelSurveyCad for Autocad, DelSurveyCad for ZWCAD και DelSurveyCad for GstarCAD. Συνεργάζεται με την εφαρμογή “Εξαγωγή Ψ.Μ.Ε. (D.T.M.)” της επέκτασης DelGeoRaster του DelSurvey Cad v6 και μπορείτε να το αγοράσετε από το DelSurvey Shop (Δείτε Σχετικο Video)

 

Η ενεργοποίηση του προγράμματος γίνεται από τη φόρμα ενεργοποίησης του προγράμματος, όπου συμπληρώνοντάς την με τα στοιχεία που ζητούνται υποβάλλεται, είτε με τη μορφή συνημμένου αρχείου txt, στο e-mail αποστολής (support.delsurvey@gmail.com), είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος. Εφόσον γίνει ταυτοποίηση της άδειας χρήσης σας αποστέλλεται το αρχείο ενεργοποίησης του προγράμματος (κλειδί) όπου το εισάγετε στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης-ενεργοποίησης.

Ναι υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της άδειας χρήσης από ένα υπολογιστή σε έναν άλλο. Πρώτα απενεργοποιούμε την άδεια από τον πρώτο υπολογιστή και το αρχείο που δημιουργείται κατά την απενεργοποίηση  αποστέλλεται συνημμένο στο e-mail: support.delsurvey@gmail.com. Από το νέο υπολογιστή που θα εγκαταστήσετε το πρόγραμμα μπορείτε να κάνετε εκ νέου αίτηση άδειας χρήσης.

Η υποστήριξη και η συντήρηση του προγράμματος γίνεται από το τμήμα υποστήριξης του προγράμματος. Εφόσον είστε συνδρομητής μπορείτε να λαμβάνεται δωρεάν όλες τις αναβαθμίσεις – βελτιώσεις του προγράμματος.

Με την αγορά του προγράμματος είστε αυτόματα και συνδρομητής για ένα έτος. Πέρα του έτους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της συνδρομής σας αγοράζοντας το προϊόν της βασικής συντήρησης από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα DelSurvey Shop.

Υποστήριξη-Εκμάθηση Προγράμματος

Με την απόκτηση του προγράμματος σας παρέχετε δωρεάν για ένα χρόνο η υπηρεσία βασικής συντήρησης του προγράμματος. Από τον ιστότοπο του προγράμματος δίνονται συνεχώς αναβαθμίσεις-διορθώσεις του προγράμματος που αφορούν έως και δύο προηγούμενες εκδόσεις του.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 2 ωρών

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές και τις λειτουργίες του προγράμματος, όπως:

Υπηρεσία εκπαίδευσης 4 ωρών

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές και τις λειτουργίες του προγράμματος, όπως::

Συντήρηση λογισμικού

Το πρόγραμμα DelSurvey σας δίνει τη δυνατότητα συντήρησής του με δύο εναλλακτικούς τρόπους. Τη βασική συντήρηση (Basic Support) και την πλήρη συντήρηση (Advanced Support) του προγράμματος.

Η βασική συντήρηση περιλαμβάνει:

Η πλήρης συντήρηση περιλαμβάνει

DelSat Ortho Kit

Τα δορυφορικά συστήματα παρατήρησης της γης που έχουν εκτοξευθεί και έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη γη, ολοένα αυξάνουν τη διακριτική τους ικανότητα, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη φωτογραμμετρική επεξεργασία αυτών. Το DelSurveyCad με το λογισμικό DelSat Ortho Kit, που περιλαμβάνεται στην  εφαρμογή DelGeoRaster και με συνδυασμό της εφαρμογής DelTerrain, όπου εισάγεται το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (Ψ.Μ.Ε.) στην παραπάνω εφαρμογή και μετρώντας φωτοσταθερά σημεία, πραγματοποιείται  γεωμετρική διόρθωση και ορθοαναγωγή των δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης. Επιλύεται ο εξωτερικός προσανατολισμός (γεωαναφορά) των δορυφορικών εικόνων, μετρώντας φωτοσταθερά σημεία, και χρησιμοποιώντας το μαθηματικό μοντέλο των κλασματικών πολυωνύμων (RFM) γίνεται η ορθοδιόρωση των εικόνων με χρήση του Ψ.Μ.Ε.  Με τη χρήση ενός και μόνο φωτοσταθερού σημείου η εφαρμογή DelSat Ortho Kit, επιτυγχάνει οριζοντιογραφική ακρίβεια γεωαναφοράς των δορυφορικών εικόνων καλύτερη του μέτρου. Η εφαρμογή DelSat Ortho Kit έχει επίσης τη δυνατότητα μετατροπής μιας πολυκάναλης δορυφορικής εικόνας από 16bit σε 8bit, προκειμένω να επεξεργαστεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (Photoshop κ.α)

Del Terrain

Υψομετρικό μοντέλο εδάφους

Το DelTerrain αποτελεί επιπρόσθετο πακέτο υψομετρικών δεδομένων που εγκαθίσταται στις εφαρμογές DelSurveyCad for Autocad, DelSurveyCad for ZWCAD και DelSurveyCad for GstarCAD. Συνεργάζεται με την εφαρμογή “Εξαγωγή Ψ.Μ.Ε. (D.T.M.)” της επέκτασης DelGeoRaster του DelSurvey Cad v6. Τα υψόμετρα του DelTerrain έχουν προσδιοριστεί με συνδυασμό υψομετρικών δεδομένων SRTM30 και ASTER GDEM30, από υψομετρικά σημεία διαθεσίμων τριγωνομετρικών και μετρήσεων GPS, από ζεύγη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων και γενικά έχει ενσωματωθεί οποιαδήποτε διαθέσιμη υψομετρική πληροφορία (ψηφιοποίηση καμπυλών, τοπογραφικών μετρήσεων κ.α.). Το  DelTerrain μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προμελέτες οδοποιΐας, για υδρολογικές μελέτες, για ορθοδιόρωση αεροφωτογραφιών-δορυφορικών εικόνων και γενικά σε εφαρμογές που απαιτούν τη χρήση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους.

Τα πλεονεκτήματα

Το πλεονέκτημα χρήσης των υπηρεσιών εκμάθησης και συντήρησης του προγράμματος  είναι ότι καθίσταται άμεσα εκμεταλλεύσιμο,  χωρίς να απαιτείται  χρόνος για την εκμάθησή του. Επιπλέον σας παρουσιάζονται  διάφορα tips του προγράμματος για τη μέγιστη εκμετάλλευσή του.