Υποστήριξη του DelSurvey

Δίνεται η δυνατότητα πλήρης υποστήριξης του προγράμματος DelSurvey τόσο στο τεχνικό επίπεδο όσο και σε θέματα εκπαίδευσης.

Εκμάθηση - Συντήρηση του DelSurvey

Με την απόκτηση του προγράμματος σας παρέχετε δωρεάν για ένα χρόνο η υπηρεσία βασικής συντήρησης του προγράμματος. Από τον ιστότοπο του προγράμματος δίνονται συνεχώς αναβαθμίσεις-διορθώσεις του προγράμματος που αφορούν έως και δύο προηγούμενες εκδόσεις του.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 2 ωρών

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές και τις λειτουργίες του προγράμματος, όπως:

Υπηρεσία εκπαίδευσης 4 ωρών

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές και τις λειτουργίες του προγράμματος, όπως::

Συντήρηση λογισμικού

Το πρόγραμμα DelSurvey σας δίνει τη δυνατότητα συντήρησής του με δύο εναλλακτικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι αγοράζοντας από το ηλεκτρονικό κατάστημα το Πακέτο Αναβάθμισης (Basic Support). Ο δεύτερος τρόπος είναι αγοράζοντας από το ηλεκτρονικό κατάστημα την υπηρεσία Πλήρης Συντήρησης (Advanced Support) του προγράμματος η οποία, πλην των αναβαθμίσεων, παρέχει και υπηρεσίες υποστήριξης.

Το Πακέτο Αναβάθμισης περιλαμβάνει:

Η Πλήρης Συντήρηση περιλαμβάνει:

Τα πλεονεκτήματα

Το πλεονέκτημα χρήσης των υπηρεσιών εκμάθησης και συντήρησης του προγράμματος  είναι ότι καθίσταται άμεσα εκμεταλλεύσιμο,  χωρίς να απαιτείται  χρόνος για την εκμάθησή του. Επιπλέον σας παρουσιάζονται  διάφορα tips του προγράμματος για τη μέγιστη εκμετάλλευσή του.