Υποστήριξη του DelSurvey

Δίνεται η δυνατότητα πλήρης υποστήριξης του προγράμματος DelSurvey τόσο στο τεχνικό επίπεδο όσο και σε θέματα εκπαίδευσης.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) για το DelSurvey

Το DelSurvey είναι λογισμικό τοπογραφίας που εκτελεί όλους τους τοπογραφικούς – γεωδαιτικούς υπολογισμούς και μέσω των σχεδιαστικών λογισμικών Autocad ή ZWCAD ή GstarCAD έχει τη δυνατότητα την απόδοση τοπογραφικών σχεδίων και όλων των εργασιών που αφορούν την Τοπογραφία. Απευθύνεται κυρίως σε  μηχανικούς που ασχολούνται με τοπογραφικές εργασίες και τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Η σουίτα λογισμικού DelSurvey περιέχει τα προγράμματα DelSurvey Calc και DelSurvey Cad. Το DelSurvey Calc είναι το πρόγραμμα του DelSurvey όπου εκτελούνται όλοι οι υπολογισμοί που αφορούν την τοπογραφία και τη γεωδαισία. Το DelSurvey Cad είναι λογισμικό add in στα σχεδιαστικά λογισμικά Autocad, ZWCAD και GstarCAD, το οποίο μετατρέπει το απλό σχεδιαστικό πρόγραμμα σε πρόγραμμα τοπογραφίας.

Θα πρέπει πρώτα να γίνει η εγκατάσταση του προγράμματος DelSurvey και κατόπιν  ενεργοποιείτε τις εφαρμογές που έχετε αγοράσει  (π.χ. Ταχυμετρία-Όδευση, Συνορθώσεις, Μετασχηματισμοί, DelSurvey Cad, DelGeoRaster, κ.α). Η έκδοση Professional περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές.

Μπορούμε να εισάγουμε τις μετρήσεις που έχουν δημιουργηθεί από γεωδαιτικό σταθμό (total station) στο DelSurvey με την εφαρμογή DelConverter. H εφαρμογή DelConverter είναι μία ενσωματωμένη εφαρμογή του DelSurvey, όπου μετατρέπει άμεσα τις παρατηρήσεις του γεωδαιτικού μας σταθμού  σε μορφή του DelSurvey, προκειμένω να γίνεται η επίλυσή τους. Μπορούν τα σημεία της επίλυσης να εισαχθούν στο σχεδιαστικό μας πρόγραμμα είτε με τη χρήση  του DelSurveyCad, είτε ως αρχείο dxf ή post script.  

Το DelGeoRaster είναι μία επιμέρους εφαρμογή του DelSurvey Cad η οποία εργάζεται με raster δεδομένα (χάρτες, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες κ.α.). Στην έκδοση του DelSurvey Cad για Autocad η εφαρμογή DelGeoRastrer περιλάμβανεται. Στις εκδόσεις  DelSurvey Cad για ZWCAD και DelSurvey Cad για GstarCAD αποτελεί επιπρόσθετη εφαρμογή, δηλαδή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξεχωριστά.

Το DelTerrain αποτελεί επιπρόσθετο πακέτο υψομετρικών δεδομένων που εγκαθίσταται στις εφαρμογές DelSurveyCad for Autocad, DelSurveyCad for ZWCAD και DelSurveyCad for GstarCAD και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές που απαιτούν υψομετρικά δεδομένα (π.χ. σχεδίαση ισοϋψών καμπυλών, ογκομετρήσεις, ορθοαναγωγές, εργαλεία γεωχωρικής ανα΄λυσης όπως προσδιορισμώς κλίσεων-προσανατολισμό έκτασης-καταβάσης ύδατος κλπ). Συνεργάζεται με την εφαρμογή “Εξαγωγή Ψ.Μ.Ε. (D.T.M.)” της επέκτασης DelGeoRaster του DelSurvey Cad και μπορείτε να το αγοράσετε από το DelSurvey Shop (Δείτε Σχετικο Video)

Η ενεργοποίηση  γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με soft key, εισάγοντας το κλειδί (soft key) το οποίο σας αποστέλλεται, εφόσον έχει προηγηθεί η αίτηση ενεργοποίησης του προγράμματος η οποία υποβάλλεται, είτε με τη μορφή συνημμένου αρχείου .txt, στο e-mail support.delsurvey@gmail.com, από την εφαρμογή “Ενεργοποίηση Προγράμματος” του λογισμικού DelSurvey, είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος. Εφόσον γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων, σας αποστέλλεται το κλειδί (soft key) , όπου το εισάγετε στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης-ενεργοποίησης.

Ο δεύτερος τρόπος είναι εισάγωντας το USB hasp στη θύρα USB του Η/Υ, το οποίο προμηθεύεστε με την αγορά του προγράμματος, αφού επιλέξετε τον παραπάνω τρόπο λειτουργίας του προγράμματος (η επιβάρυνση είναι + 90 ευρώ). Η χρήση κλειδιού USB γίνεται μόνο στις εκδόσεις Professional (δηλαδή όταν ενεργοποιούνται όλες οι εφαρμογές).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο
e-mail: support.delsurvey@gmail.com

Ναι υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της άδειας χρήσης από ένα υπολογιστή σε έναν άλλο.

Εάν η ενεργοποίηση έχει γίνει με κλειδί (Soft Key),  απενεργοποιούμε το DelSurvey από τον υπολογιστή που θέλουμε να μεταφέρουμε την άδεια, μέσω του προγράμματος DelSurvey (Βοήθεια -> Απενεργοποίηση Προγράμματος). Η απενεργοποίηση γίνεται είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα Απενεργοποίησης,  είτε επιλέγουμε να αποστείλουμε χειροκίνητα το αρχείο που θα δημιουργηθεί ως συνημμένο στο e-mail: support.delsurvey@gmail.com.

Από τον νέο υπολογιστή, που θα εγκαταστήσετε το πρόγραμμα, μπορείτε να κάνετε εκ νέου αίτηση άδειας χρήσης με τα στοιχεία που ζητούνται για την ενεργοποίηση με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω.

Εάν χρησιμοποιείται κλειδί USB μπορείτε απλώς να το τοποθετήσετε στον νέο υπολογιστή. Με τη χρήση USB Hasp μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα σε όσους Η/Υς θέλετε, αλλά το πρόγραμμα λειτουργεί μόνο στον Η\Υ που φέρει το κλειδί USB.

Η υποστήριξη και η συντήρηση του προγράμματος γίνεται από το τμήμα υποστήριξης του προγράμματος. Εφόσον είστε συνδρομητής ή έχετε προμηθευτεί κάποιο πακέτο αναβάθμισης, μπορείτε να λαμβάνεται δωρεάν τις αναβαθμίσεις – βελτιώσεις του προγράμματος.

Μπορείτε να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα αγοράζοντας κάποιο Πακέτο αναβάθμισης ή την υπηρεσία Πλήρης Συντήρησης από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα DelSurvey Shop.

Υποστήριξη-Εκμάθηση Προγράμματος

Με την απόκτηση του προγράμματος σας παρέχετε δωρεάν για ένα χρόνο η υπηρεσία βασικής συντήρησης του προγράμματος. Από τον ιστότοπο του προγράμματος δίνονται συνεχώς αναβαθμίσεις-διορθώσεις του προγράμματος που αφορούν έως και δύο προηγούμενες εκδόσεις του.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 2 ωρών

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές και τις λειτουργίες του προγράμματος, όπως:

Υπηρεσία εκπαίδευσης 4 ωρών

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές και τις λειτουργίες του προγράμματος, όπως::

Συντήρηση λογισμικού

Το πρόγραμμα DelSurvey σας δίνει τη δυνατότητα συντήρησής του με δύο εναλλακτικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι αγοράζοντας από το ηλεκτρονικό κατάστημα το Πακέτο Αναβάθμισης (Basic Support). Ο δεύτερος τρόπος είναι αγοράζοντας από το ηλεκτρονικό κατάστημα την υπηρεσία Πλήρης Συντήρησης (Advanced Support) του προγράμματος η οποία, πλην των αναβαθμίσεων, παρέχει και υπηρεσίες υποστήριξης.

Το Πακέτο Αναβάθμισης περιλαμβάνει:

Η Πλήρης Συντήρηση περιλαμβάνει:

Τα πλεονεκτήματα

Το πλεονέκτημα χρήσης των υπηρεσιών εκμάθησης και συντήρησης του προγράμματος  είναι ότι καθίσταται άμεσα εκμεταλλεύσιμο,  χωρίς να απαιτείται  χρόνος για την εκμάθησή του. Επιπλέον σας παρουσιάζονται  διάφορα tips του προγράμματος για τη μέγιστη εκμετάλλευσή του.